Vad kännetecknar en bra chef? I någon mån råder det delade meningar om detta, men det finns ändå en del egenskaper de flesta bra chefer har gemensamt. En sak är klar: få tycker att de bästa cheferna är de som hela tiden är auktoritära. På det stora hela är det betydligt bättre att vara en kommunikativ och tillgänglig ledare.

Vilka egenskaper som gör någon till en bra ledare kan förstås variera något. En del leder bäst med en fast hand, andra med en mer ledig stil. Olika typer av chefer passar också mer eller mindre bra in i olika sammanhang. Men det finns också ett antal egenskaper som är gemensamma nämnare, som de flesta som uppskattas som bra chefer har. Just variationen gör ändå att det kan vara svårt att rekrytera nya chefer till ledarpositioner och varför det kan vara en bra idé att låta ett proffs som wesgroup.se hjälpa till med rekryteringen.

Bra ledaregenskaper

Tidningen Chef listar i en nyligen publicerad artikel ett antal punkter som de tycker att en bra ledare måste förhålla sig till. Enligt Chef är en bra chef:

  • Någon som leder genom att statuera exempel och vara en förebild för de som jobbar i organisationen.
  • Någon som får laget att jobba mot samma mål.
  • Någon som föregriper och förebygger konflikter.
  • Någon som delegerar ansvar och arbetsuppgifter.
  • En person som inte räds att fatta beslut men som också har förmågan att ändra sig.
  • Någon som är bra på teambuilding.
  • Någon som är bra på kommunikation och på att skapa engagemang.

En bra chef är en snäll chef

Punkterna ovan understryker framför allt att en bra chef är någon som är tillgänglig och bra på att föra dialog med sin arbetsgrupp. Det finns många akademiska studier som genomförts de senaste tio åren som bekräftar detta. Samtidigt så understryker också experter på ledarskap om att det inte handlar om att bli kompis med alla. En chef är fortfarande någon som har ett övergripande ansvar och en del av auktoriteten ligger att hålla isär det professionella med det personliga. Även om en modern chef ska peka med hela handen sällan så är det fortfarande någonting som kan komma att behövas.