Det är kris inom vården på grund av den rådande covid-pandemin. Tusentals utbildade sjuksköterskor har sagt upp sig från sina arbeten på sjukhus på grund av för dåliga arbetsvillkor, otrivsel på grund av dålig arbetsmiljö, för dålig lön och utebliven semester. Dessa sjuksköterskor behövs ändå eftersom situationen inom vården just nu är akut.

På grund av den extrema belastning som tillkommit på grund av pandemin är personal inom vården sliten efter mängder av extrapass. Sommarperioden närmar sig och folk behöver vara lediga och vila upp sig. Det är brist på vårdpersonal i hela Sverige i sommar och då särskilt sjuksköterskor. I flera verksamheter har man under flera år fått täcka sommaren med övertidspass för att personalen ska kunna få ut semester. Att arbeta för mycket övertid leder till en ohälsosam arbetsmiljö där personalen känner stor missnöjdhet vilket kan resultera till massuppsägningar.

Konsult i ett bemanningsföretag

Idag är det många sjuksköterskor och även läkare som lämnar landstinget och istället blir konsult i ett bemanningsföretag. Där kan de jobba på egna och förmånliga villkor, till bra lön samt när och var i Sverige de vill.

Täck upp med personal

För att ordinarie vårdpersonal ska få återhämtning behöver sjukhus och andra vårdinstanser täcka upp med personal för att undvika massjukskrivningar. Det finns flera bemanningsföretag som erbjuder vårdpersonal till vårdgivare i Sverige.

Bemanningsföretag inom vården

Curaliv är ett certifierat bemanningsföretag inom sjukvården. Genom att placera rätt resurs utefter rådande behov bidrar det till en välfungerande och attraktiv arbetsplats. Curaliv erbjuder personal till såväl offentliga som privata uppdragsgivare.

Gå in på Curalivs hemsida och hyr in personal för att underlätta för de sjuksköterskor och läkare som jobbat nonstop sedan pandemins start. Curaliv har en stor pool av kompetenta läkare samt sjuksköterskor med svensk legitimation där en del av dem är specialistutbildade och arbetar över hela Sverige. I bemanningspoolen finns även undersköterskor och vårdbiträden som är redo att gå in och jobba i äldrevården, slutenvården eller hemtjänsten.