Att genomföra en ordentlig hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att stärka sin position på marknaden. Både genom att skärskåda verksamheten för att hitta svagheter, men också för att stärka varumärket för kunder och investerare.

Ett företags värde bedöms både kort- och långsiktigt och många faktorer vägs in för att få en helhetsbild av vad det egentliga värdet är. Numera innefattar bedömningen ofta inte enbart strikta ekonomiska variabler. Även sådant som hur socialt och ekologiskt hållbar en verksamhet är har blivit viktiga beståndsdelar när potentiella kunder, samarbetspartners och investerare försöker bedöma företags värden. Om du vill få koll på hur ditt företag bedöms långsiktigt är det en hållbarhetsredovisning du ska göra.

Ett nytt synsätt på hållbart företagande

Verksamt.se definierar hållbart företagande som ”ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas”. Det går på sätt och vis att beskriva som ett nytt paradigm när det gäller kriterierna för hur företag värderas. I takt med att de globala miljöproblemen börjat diskuteras alltmer, och företag som behandlar sina anställda och närområdet på ett ohållbart sätt granskas kritiskt i ökande utsträckning har variablerna som ligger till grund för företagsvärdering kommit att vidgas.

Att ta socialt och ekologiskt ansvar

Det nya synsättet sammanfattas ibland under namnet ”CSR” som står för Corporate Social Responsibility. Skatteverket noterar att fler och fler företag har börjat anta en positiv syn på att betala skatt. Många väljer att ta fram separata skattepolicys. Att betala skatt ses helt enkelt som ett sätt att ta ansvar, skatteflykt är inte längre samma attraktiva förhållningssätt som många företag tidigare tyckte.

Vad ska en hållbarhetsredovisning innehålla

Enligt Bolagsverket ska en hållbarhetsredovisning ta upp hur företaget förhåller sig till sociala förhållanden, miljö, personal, hur det motverkar korruption och respekt för mänskliga rättigheter. I detta ingår en analys av hur företaget påverkar sin omvärld i relation till de listade faktorerna. Företaget har allt att vinna på att ta processen på allvar. Dels blir företaget mer attraktivt för kunder då de mer och mer bryr sig om att företag är schyssta. Det blir också enklare att locka kompetent personal som attraheras av att jobba hos socialt medvetna arbetsgivare.