Sveriges bostadsbyggande ökar som aldrig förr och samtidigt räcker detta inte för att täcka efterfrågan. Eftersom byggmarknaden står för 10 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) är det föga förvånande lönsamt att bygga. Dock är det viktigt att inte glömma bort hanteringen av byggavfallet för att minska utsläppen och skydda miljön. Du kan till exempel boka en sugbil och enbart slänga material som inte kan återanvändas.

Den svenska byggmarknaden är stark och prognoserna har slagit förväntningarna. I motsats till de dystra prognoserna för ett år sedan har bostadsbyggandet ökat det senaste åren. Faktum är att det finns goda affärsmöjligheter inom byggsektorn idag, se på följande uppmuntrande statistik:

  • Över 50 000 bostäder byggs per år.
  • Omkring 63 000 bostäder behöver byggas årligen mellan 2020 och 2029.
  • Dagens byggmarknad står för mer än 10 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).

Hantera byggavfallet med hjälp av en sugbil

Byggmarknaden omsätter extremt mycket pengar och samtidigt behöver det byggas ännu mer för att täcka efterfrågan. Med tanke på att det byggs som aldrig förr så har vikten av att hantera byggavfall blivit allt viktigare. Om du har planer på att bygga bör du överväga att hantera byggavfallet korrekt för att minska utsläppen. Fördelarna är stora eftersom du bidrar till att skydda miljön och människors hälsa. Många gånger innebär bättre hantering av byggavfall inga extra kostnader eller jobb, snarare kan du spara mycket tid och pengar.

Många arbetsplatser använder till exempel en sugbil för att tömma utrymmen på damm, fukt och smuts. En sugbil gör naturligtvis jobbet mycket snabbare än att göra detta för hand. En sugbil bokar du här hos BIG BAG. Där hittar du ett brett sortiment av produkter och tjänster som förbättrar din arbetsmiljö. Du bokar en sugbil enkelt via deras kundtjänst och kan ställa eventuella frågor genom att ringa. Kom ihåg att en sugbil kan användas till många saker och inte bara för att hantera avfall inom bostadsbyggande. Enligt tidningsartikeln ”Sopor från köket blir bilbränsle” kan sugbilen användas för att ge biogas:

”Ett par gånger om året kommer en sugbil och tömmer avfallslagret. Energin från en påse matavfall från köket ger biogas till att driva en personbil 3,2 kilometer,” säger artikeln i Svenska Dagbladet.

Det här är goda nyheter och visar på att avfallshantering kan tjäna många syften. Läs vidare för att se några tips på hur du hanterar byggavfall på ett hållbart sätt.

Hantera byggavfall på ett hållbart sätt

Ansvarsfull hantering av byggavfall är grundläggande för att bygga hållbart. Ta till exempel alla fördelar med att använda en sugbil för våt- och torrsugning istället för att använda traditionella metoder. En sugbil är billigare, snabbare, säkrare och mer miljövänlig. Med minimal skada på miljön behöver du inte oroa dig för att drabbas av ytterligare kostnader.

Några andra praktiska tips på hur du hanterar byggavfall är följande:

  • Minimera. Byggavfall kan ofta minimeras genom att välja byggprodukter med minimal förpackning och som är återvinningsbara.
  • Sortera och separera. Tydligt märkta byggsäckar, soptunnor eller containrar kan användas på arbetsplatsen för att effektivisera hanteringen av byggavfall.
  • Återanvända. Vissa material kan säljas och återanvändas ganska snabbt, som till exempel dörrar och fönster i bra skick. Alternativt kan de skänkas till välgörenhet och komma till nytta i ett retrohem!