I Sverige byggs det som aldrig förr. Tur är väl det med tanke på långa bostadsköer. Särskilt i storstäderna är situationen ohållbar. Samtidigt har miljökraven blivit hårdare och alla byggföretag måste tänka till. Genom att göra noggranna förberedelser kan byggandet ta mer fart.

Att bostadsmarknaden fungerat dåligt är ingen nyhet. Beror det på att byggföretagen inte skött sig? De flesta är överens om att det snarare beror på ett politiskt misslyckande. En fungerande bostadsmarknad handlar trots allt inte bara om byggande, Det krävs också ökad rörlighet och att det byggs rätt typ av bostäder på rätt plats. Till exempel behövs det betydligt fler hyreslägenheter i omlopp. Många byggherrar är redo att dra igång nya projekt, men ofta tar allt längre tid än beräknat.

Checklista för byggprojekt

Om ett projekt ska flyta på och hålla tidsplaneringen är nyckeln att göra grundliga förberedelser. Här är några av de viktigaste punkterna:

  • Hantering av byggskräp – Hur ska allt avfall hanteras? Om du hyr container här kan du hantera även mycket stora avfallsvolymer. Med en sådan effektiv tjänst går det att hålla ordning och reda på byggarbetsplatsen, samt även göra miljön en tjänst.
  • Finansiering – En av de största anledningarna att många byggprojekt fördröjs eller rinner ut i sanden är helt enkelt att pengarna tar slut. Som byggföretag är det klokt att säkra upp tillräckligt med kapital långt i förväg. Behövs lån vill banken eller kreditinstitutet garanterat se underlag för projektet. Då kommer de känna sig tryggare och ge bättre villkor.
  • Branschregler och myndighetskrav – För byggherren kan det rent juridiska bli det som kräver allra mest förberedelser. För vissa projekt krävs det massor av dokumentation. Ibland kan beslut också överklagas, vilket kan försena byggstarten. Ett av de bästa råden är att vara ute i god tid.

Kommer Sverige bygga bort bostadsbristen?

Ett av de största problemen är att det tar så lång tid från idé tills att en fastighet börjar byggas. Ofta tar det flera år från en bygglovsansökan, tills spaden sitter i marken och själva byggandet kommer igång. På det området har Sverige mycket att lära av andra länder. All byråkrati gör att många byggprojekt hamnar i långbänk, trots att bostadsbristen är ett stort samhällsproblem.