Har du någon gång parkerat på ett ställe där du trodde du kunde stå och sedan fått en P-bot? Gick du tillbaka och tittade efter skyltar och tyckte ändå inte att du hade fel? Du är inte ensam – tydligare skyltning av parkeringsregler kan hindra missförstånd.

Visst är det upprörande att få en P-bot när man vet att man stått felparkerad, men det är ännu värre när man tycker att man inte förtjänat den. Vem har inte sprungit för att stoppa en P-bötning när man plötsligt fått syn på en parkeringsvakt som går med spänstiga och plikttrogna steg i riktning mot bilen?

Hallå! Stopp! Visst får man parkera här!” (man springer så fort man kan!)

Men vad kan en fastighetsägare, eller markägare göra för att undvika dessa konflikter som kan dyka upp i domstol? Det finns välrenommerade företag som till exempel https://www.sveapservice.se/ som tar hand om skyltning och även skapar enkla digitala parkeringslösningar. Svea P-service fokuserar på situationsanpassning och har erfarenhet av tydlig och välplacerad skyltning. De är också ett exempel på en bra rådgivare vad gäller planeringen av parkeringsplatsen.

Otydlig skyltning är inte bra för någon

Vad är då otydlig skyltning? Är det om det inte finns någon skylt alls eller kan det också vara så att skylten är placerad så att bilisten inte förstår vad som gäller? Naturligtvis. Skyltningens underbara värld är också en värld full av tolkningar – och varför det? Jo, därför att skyltningen ofta eller ibland är otydlig.

Otydlig parkeringsskyltning har varit på tapeten i flera media, i Sveriges Radio har man bland annat tagit upp detta i ett fall som gick till Högsta Domstolen. Därför kan det vara bra att kolla upp just hur tydlig en parkeringsskyltning lagligen behöver vara. Dessutom hanterat Konsumentverket regelbundet frågor om felparkeringar och böter och har några matnyttiga artiklar om detta.

Vad ska den enskilde markägaren tänka på?

Markägaren bestämmer villkoren för parkering på egen mark. Detta ska skyltas tydligt och följa föreskrifterna, men vad som menas med ”tydligt” är tämligen oklart. Det ska dock finnas vägmärken och skyltningen, som oftast löper i riktning med vägen, får inte vara handgjord.